500

Sự cố xảy ra từ phía máy chủ

https://techk.edu.vn/ong-dong-van-keo-du-le-trao-giai-cuoc-thi-robotics-2019-dh-nguyen-tat-thanh.html