Hoạt Động

Các hoạt động đào tạo, hợp tác với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các doanh nghiệp trong và ngoài nước của TechK. Thông tin về các hội thảo/cuộc thi... do TechK tổ chức hoặc đồng tổ chức.

Hoạt Động
Khóa học Online
Đào Tạo Dịch vụ