500

Sự cố xảy ra từ phía máy chủ

http://techk.edu.vn/cach-tinh-toc-do-cat-phay-cnc.html